TapiTast

"PATO LOCO"

Tapa de magret d'ànec sec amb una salsa boja «olé!».

Horari: Dijous de 19.00 h a 22.00 h

Copitas

c/ Rosselló, 473
Tel. 93 007 60 11

'PATO LOCO'
Comentaris

Acceptar